Word Donateur

Wij hebben ten minste 120 donateurs nodig die elke maand 5 euro per persoon afdragen aan de Stichting Geloven & Zo. Gebeurt dat, dan zijn de vaste lasten betaald. Het is heel fijn als je meer wilt/kunt geven per maand, dat is aan u zelf. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Om dit doel te halen worden de komende tijd flyers in plaatselijke kerken verspreid. Wij geloven dat er nog steeds veel Christenen zijn die het de moeite waard vinden om het Evangelie te delen.

ANBI Status

Stichting Geloven & Zo is een Algemeen Nut beogende Instelling.
Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. Lees hier meer over de ANBI status.

SEPA Informatie

Wij stappen over op IBAN. U hoeft hiervoor zelf niet te doen. Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht onze donateurs met een doorlopende machtiging te informeren over de overstap naar de SEPA Incasso. Uw machtiging voor Stichting Geloven & Zo blijft gewoon geldig. De opgegeven bedragen en het aantal betaalmomenten blijven gelijk. Stichting Geloven & Zo is per januari 2014 overgestapt op SEPA. Het incassomoment blijft gelijk als voor de overstap naar SEPA. Ons incassant-ID: NL64ZZZ563219960000.

Machtigingsformulier

Wilt u ons steunen? Vul een machtigingsformulier in en stuur deze op of geef de machtigingskaart af in het Nieuws Huis.