Over ons

Stichting Geloven & Zo is opgericht in oktober 2012. Zij heeft als doelstelling om mensen op een creatieve manier kennis te laten maken met het evangelie van Jezus Christus. Dit zonder enig winstbejag. Een initiatief om ons enthousiasme door te geven en daarbij willen we mensen ondersteunen die religieus zoekende zijn, een verkeerd / negatief beeld van het geloof hebben of graag in contact willen komen met andere geloofsgenoten.

Mensen die enthousiast zijn geraakt en meer willen weten over het evangelie van Jezus Christus doorverwijzen naar plaatselijke gemeentes, passend bij de persoon, waar diverse vormen van gespreksgroepen te volgen zijn.

Het bestuur bestaat net als het personeel in de winkel volledig uit vrijwilligers.

Het bestuur van Geloven & Zo bestaat uit de volgende personen

  • Dhr. G. Vos – Voorzitter.
  • Mevr. D. Hofman – Secretaresse.
  • Mevr. A. Kwant – Penningmeester.
  • Dhr. E.J Hofman – Marketing & Pr.
  • Dhr. H. Hofman – Bestuurslid.

 

Hoe het begon…..

Het is allemaal begonnen in 2006. In maart 2006 heeft Henk Hofman één van de initiatiefnemers na 16 jaar ziek te zijn geweest genezing van God ontvangen in een genezingsdienst o.l.v. pastor Jan Zijlstra. Deze genezing heeft zijn leven en dat van zijn gezin totaal veranderd. Als je zo de liefde van God leert kennen , wil je dit doorgeven. Samen met zijn vrouw zijn ze in het programma De Verandering van de EO te zien geweest (uitzending sept. 2006 ) Op deze site kunt u zijn verhaal lezen en de uitzending van de verandering bekijken:  www.beteretijden.nl/henk

 

Doorgeven van het Evangelie

Door zijn eigen verandering heeft Henk het verlangen om het Evangelie van Jezus Christus door te geven. Het liefst was hij begonnen met een inloophuis. Maar dat is niet te realiseren zonder financiën. Het werd duidelijk dat het meer moest zijn, een winkel waar inkomsten binnen kwamen. Zo ontstond het idee voor Het Nieuws Huis. Een inloophuis annex evangelische winkel. Naast het pand van bloemenhuis Hofman kwam in 2011 een klein winkelpand te huur. Maar na een periode van gebed om meer mensen die mee wilden helpen, heeft hij toen hiervan afgezien. Zomer 2012 kwam het pand weer te huur. Op dat moment gebed gevraagd in het gebedsuur bij de Kruiskerk in Diever. Gods leiding zoeken, want de buurman had aangegeven dat er nog 3 belangstellenden waren om het pand te huren. Dan kun je zelf niet zoveel beginnen. Zo voelde dat op dat moment ook. Ons gebed naar de Heer was: “als het Uw wil is Heer, dan zal de buurman het zelf komen zeggen in de bloemenwinkel, dat wij het pand kunnen huren”

Gebedsverhoring volgde de dag erop, donderdagmorgen werd de toezegging gedaan dat per september het pand gehuurd kon worden. In januari 2013 opende Het Nieuws Huis haar deur.

 

De stichting

Om alles in goede banen te leiden is de Stichting Geloven & Zo opgericht. De stichting werkt zonder winstbejag.

 

Verlangen is ook opdracht

Matt. 28 vs 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Een van de eerste activiteiten was het openstellen van het Nieuws Huis – inloophuis/winkel. Inmiddels hebben we ons eerste lustrum gevierd. In de Meppeler Courant werd daar aandacht aan besteed. U kunt hier het artikel lezen: https://gelovenenzo.nl/wp-content/uploads/2018/02/Ambassade-van-God.pdf

Daarnaast is stichting Geloven&Zo actief geweest voor de vluchtelingen die in Geeuwenbrug en Vledder werden opgevangen. Er werd kleding ingezameld en andere spullen waar nodig. Vervoer geregeld en alle voorkomende zaken gedaan.

Omdat de opvang in onze regio opgeheven is zijn wij met de hulp aan vluchtelingen gestopt.

 

Kleding inzamelen

Wij zamelden kleding in voor vluchtelingen. Toen dat niet meer nodig bleek, bleven de mensen toch kleding brengen. Het was een bekend inzamelpunt geworden. Daarom besloten wij om dat te blijven doen. Nu voor de kledingbank van gemeente Westerveld. 

Op deze site leest u meer informatie:  https://www.kledingbankwesterveld.nl/