Over ons

De Stichting Geloven & Zo is in oktober 2012 opgericht. Het is eigenlijk allemaal begonnen in 2006. In maart 2006 heeft Henk Hofman één van de initiatiefnemers na 16 jaar ziek te zijn geweest genezing van God ontvangen in een genezingsdienst van de Stichting Levensstroom o.l.v. Pastor Jan Zijlstra. Deze genezing heeft zijn leven en dat van zijn gezin totaal veranderd. Als je zo de liefde van God leert kennen , wil je dit doorgeven. Samen met zijn vrouw zijn ze in het programma De Verandering van de EO te zien geweest (uitzending sept. 2006 ) Ook te zien via website van Henk: www.beteretijden/henk

Doorgeven van het Evangelie

Door zijn eigen verandering heeft Henk het verlangen om het Evangelie van Jezus Christus door te geven. Naast het pand van bloemenhuis Hofman kwam 2 jaar geleden een klein winkelpand te huur. Maar na een periode van gebed om meer mensen die mee wilden helpen, heeft hij toen hiervan afgezien. Afgelopen zomer 2012 kwam het pand weer te huur. Op dat moment gebed gevraagd in het gebedsuur bij de Kruiskerk in Diever. Gods leiding zoeken, want als de buurman aan had gegeven dat er nog 3 belangstellende waren om het pand te huren kun je zelf niet zoveel beginnen. Zo voelde dat op dat moment ook. Ons gebed naar de Heer was: “als het U wil is Heer, dan zal de buurman het zelf komen zeggen in de bloemenwinkel, dat wij het pand kunnen huren”

Gebedsverhoring volgde de dag erop, donderdagmorgen werd de toezegging gedaan dat per september het pand gehuurd kon worden.

De stichting

Om alles in goede banen te leiden is de Stichting Geloven & Zo opgericht. De stichting werkt zonder winstbejag. Zowel bestuur als vrijwilligers werken zonder daarvoor beloning te ontvangen.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Dhr Guus Vos voorzitter
  • Mevr Elma Kappe-Dedden penningmeester
  • Mevr Dicky Hofman-Huzen scretaresse
  • Dhr E.J. Hofman PR
  • Dhr Henk Hofman adv. lid

Verlangen is ook opdracht

Matt. 28 vs 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Een van de eerste activiteiten is het openstellen van het Nieuws Huis – inloophuis/winkel