Het Nieuws Huis

Matt: 11 vs 28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Onze maatschappij is zo vol van….., we moeten zo veel…… 24 uurs economie, werk, prestatie, school, keuzes, sport, hobby, Wat leggen we ons zelf op, wat laten we ons door een ander opleggen. We herkennen het ook in ons eigen leven, drukte, ziekte of omstandigheden kunnen zwaar op je drukken.

Het Nieuws Huis is een inloophuis een plek waar je even je verhaal kwijt kunt, een plaats waar iemand je een kop koffie aanbiedt  en tijd heeft om te luisteren. Een oplossing is er natuurlijk niet altijd direct. Wel kan een bemoediging je even weer verder helpen.

Elke voorbijganger of toerist is welkom in het Nieuws Huis. De deuren van het Nieuws Huis zijn geopend op maandagmiddag van 13.00 tot 16.30 en op dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 16.30 uur.