De Stichting

Geloven & Zo

Om alles in goede banen te leiden is de Stichting Geloven & Zo opgericht. De stichting werkt zonder winstbejag.

Verlangen is ook opdracht Matt. 28 vs 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Een van de eerste activiteiten was het openstellen van het Nieuws Huis – inloophuis/winkel.

Daarnaast is stichting Geloven&Zo actief geweest voor de vluchtelingen die in Geeuwenbrug en Vledder werden opgevangen. Er werd kleding ingezameld en andere spullen waar nodig. Vervoer geregeld en alle voorkomende zaken gedaan.

Omdat de opvang in onze regio opgeheven is zijn wij met de hulp aan vluchtelingen gestopt.