De Stichting

De stichting is opgericht om alles in goede banen te leiden. De stichting heeft als doelstelling om mensen op een creatieve manier kennis te laten maken met het evangelie van Jezus Christus. Dit zonder enig winstbejag.

Een nieuw initiatief om ons enthousiasme door te geven en daarbij willen we mensen ondersteunen die religieus zoekende zijn, een verkeerd / negatief beeld van het geloof hebben of graag in contact willen komen met andere geloofsgenoten.

Mensen die enthousiast zijn geraakt en meer willen weten over het evangelie van Jezus Christus doorverwijzen naar plaatselijke gemeentes, passend bij de persoon, waar diverse vormen van gespreksgroepen te volgen zijn.

Geloven & Zo  is ingeschreven bij K.v.K. Noord Nederland onder nummer  56321996 als Stichting Geloven & Zo. Het fiscaalnummer is 8520.73.240. Contacten met de stichting verlopen via mevr. D. Hofman-Huzen.

Het Bestuur

Het bestuur van Geloven & Zo bestaat uit de volgende personen

 • Dhr. G. Vos - Voorzitter.
 • Mevr. D. Hofman - Secretaresse.
 • Mevr. E. Kappe - Penningmeester(es).
 • Dhr. E.J Hofman - Marketing & Pr.
 • Dhr. H. Drost - Bestuurslid.
 • Dhr. H. Hofman - Adv. Bestuurslid.

Commissie van aanbeveling

 • Ds. J de Kok, Gereformeerd predikant te Diever.                              
 • Dhr. en Mevr. Mulder, Eemster - Dwingeloo.                                            
 • Dhr. H.J. Maat, directeur Evangelisch werkverband.                                                   
 • Ds. Hans Esbach, predikant protestantse kerk te Amersfoort.                                                       
 • Ds. Ron van der Spoel, Adj. directeur Open Doors. 
 • Dhr. drs. M.G. van Lobenstein, directielid GGZ in de Bres te Drachten.