God's liefde doorgeven.

God's liefde doorgeven.

God's liefde doorgeven. Ook in de afgelopen vakantieperiode zijn we weer actief geweest op de markten in Diever. Net als vorig jaar was er een kraam ingericht met boeken, CD's, e.d. vanuit Het Nieuws Huis. Een heel bekende tekst in de Bijbel is de tekst uit Joh. 3 vers 16, waarin we zien hoe groot God's liefde voor de wereld, dus voor u, voor jou voor ons allemaal is. Maar ook wat God daarvoor heeft gedaan en wat dat als we in Jezus geloven voor ons betekend, dat we niet verloren zullen gaan maar nu al mogen weten dat we eeuwig leven hebben. Deze geweldige belofte stond op een kaartje en aan een mooie roos uitgedeeld aan de bezoekers van de markt. We kijken terug op mooie ontmoetingen bijzondere gesprekken, onbegrip, waarom vragen, mooie getuigenissen.